Veel Gestelde Vragen

Hieronder kunt u antwoord vinden op vele vragen. Mocht u toch geen antwoord vinden op uw vraag neem dan contact op met ons middels het contactformulier.

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden als werkzoekende bij Emwerk.

a) Via de website
b) Via E-mail

Zorgt u ervoor dat u een actuele en uitgebreide CV meestuurt met uw persoonlijke gegevens. Ook is het belangrijk om een actueel telefoonnummer bij te sluiten, zodat wij direct contact met u kunnen opnemen.

Je kunt per mail of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een inschrijving bij onze vestiging. Wij maken altijd een afspraak voor een persoonlijk gesprek, zodat we goed de tijd kunnen nemen om kennis met je te maken. De inschrijving duurt ongeveer een half uur. Tijdens de inschrijving gaan we uitgebreid in op je opleidingen, je werkervaring, je sterke punten en natuurlijk je wensen met betrekking tot een nieuwe baan.

Om juist dié baan te vinden die zo goed bij je past hebben wij bij inschrijving de volgende gegevens nodig:

  • Curriculum Vitae;
  • Eventueel kopie diploma’s en getuigschriften;
  • Geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort);
  • Bank- of postbanknummer;
  • Recente loonstrook i.v.m. salarisindicatie.

Ja, maar alleen als je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je in de sollicitatiefase referenties hebt doorgegeven, bijvoorbeeld via je CV, dan mag de werkgever ervan uitgaan dat hij toestemming heeft.

 

De werkgever mag alleen informatie vragen die direct verband houdt met de door jou uitgeoefende functie. Een vraag of je veel ziek was is niet toegestaan. Jij hebt het recht om te vragen welke informatie de werkgever allemaal heeft gekregen over jou.

Je gebruikt een werkbriefje en vult deze in met de gewerkte uren en laat deze daarna bij de verantwoordelijke ondertekenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van het werkbriefje.

 

Het werkbriefje moet uiterlijk maandag vóór 15:00 uur bij ons binnen zijn om je salaris tijdig te kunnen overmaken.

 

Wij dienen altijd het witte (origineel) exemplaar te ontvangen.

Zorg dat je een duidelijke versie van het afgetekende werkbriefje naar ons doormaild. Dit mag naar: info@emwerk.nl

Vakantie en vrije dagen stemt u af met de opdrachtgever. Uw vakantiedagen vermeldt u op uw urenverantwoording.

 

Per mail kun je aan Emwerk doorgeven hoeveel uren je wilt opnemen en voor welke dag of week. De uren worden door Emwerk ingeboekt en uitbetaald. Je kunt niet meer uren opnemen dan de hoogte van je saldo.

 

Het aantal vakantiedagen is onder meer afhankelijk van de CAO waaronder u valt; zo stelt de NBBU dat bij een fulltimebaan 25 vakantiedagen per jaar worden opgebouwd. Bij een parttimebaan worden de vakantiedagen naar rato vastgesteld. Ook bouwt u dagen op voor bijzonder verlof, kort verzuim en ter compensatie van feestdagen. Zij bouwen geen reserveringen op voor bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen.

 

Werk je als vakantiekracht? Dan heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar. De opbouw wordt over ieder uur dat je werkt berekend en wordt steeds bij iedere nieuwe loonstrook opgeteld. De stand van je vakantiedagen vind je onderaan je loonstrook.

 

Loonheffingskorting is korting op de belastingen die je over je loon moet betalen. Deze belastingen noem je loonheffing. Door de korting toe te passen houd je netto meer salaris over.


Bij je inschrijving geef je aan of Emwek de korting voor je moet toepassen. Let er op dat je de korting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie mag toepassen.

 

Heb je naast je werk bij Emwerk nog een andere werkgever of uitkering, dan kan het zijn dat wij niet de loonheffingskorting mogen toepassen. Rechtsboven op je loonstrook van Emwerk staat hoe de loonheffing voor jou is ingesteld: met korting of zonder korting.

Je gewerkte uren moeten voor maandagmiddag 15:00 uur goedgekeurd worden door je opdrachtgever. Op woensdagmiddag gaan wij dan alle goedgekeurde uren verwerken in ons systeem. Iedere woensdag is bij ons betaaldag. Bij niet tijdig inleveren, zal uw salaris een week later worden verwerkt.

 

Wanneer je per week uitbetaald krijgt dan betalen wij elke woensdag je salaris uit na afloop van de gewerkte week. Heb je gekozen voor een verloning per 4 weken (periode) dan betalen wij de goedgekeurde uren van die afgelopen periode uit op de woensdag na afloop van die periode.

 

Het kan per bank verschillen wanneer je salaris wordt bijgeschreven. Wij bankieren bij de SNS bank. Heb je bij hen een rekening, dan heb je het salaris snel op je rekening staan. Meestal staat het salaris dezelfde of uiterlijk de volgende dag op je bankrekening als je een andere bank hebt.

Vakantiegeld wordt ieder jaar in mei of uiterlijk de eerste week van juni automatisch uitbetaald als je in dienst bent bij Emwerk. Je hoeft hier dus niets voor te doen.

 

Als je gestopt bent met werken via Emwerk dan krijg je ook je vakantiegeld uitbetaald. Dat gebeurt 6 weken nadat je je laatste gewerkte uren uitbetaald hebt gekregen. Ook dan hoef je niets te doen.

De loonstroken ontvang je iedere week op het e-mailadres dat je bij je inschrijving aan ons hebt doorgegeven.

 

En iedere 4 weken worden de loonstroken verstuurd waarvan er geen mail bekend is.

Ben je ziek? Dan ben je verplicht dit uiterlijk één uur voor aanvang van je werk bij je opdrachtgever én bij Emwerk te melden. Je moet dit uiterlijk vóór 10:00 uur in de ochtend doen zodat wij dit kunnen doorgeven aan het UWV. Werk je in het weekend of ’s nachts? Spreek dan onze voicemail in. Deze verplichting staat ook in de NBBU cao (de cao die voor jouw werk van toepassing is). De reden om je ook bij Emwerk ziek te melden is dat wij verplicht zijn je bij ziekte te begeleiden in je re-integratie, maar ook dat wij, misschien tijdelijk, een andere flexwerker ter beschikking kunnen stellen aan de opdrachtgever.

Ziekmelden kan niet met terugwerkende kracht gedaan worden! Word je ziek tijdens je werk, meld het dan direct bij je opdrachtgever en bij Emwerkt. Is er sprake van een ongeval tijdens het werk? Dan moet Emwerk dat direct weten in verband met een eventuele melding bij de arbeidsinspectie.

Zorg dat je tijdens je ziek zijn bereikbaar bent zowel telefonisch als op je bezoekadres.

Als je beter bent meld je dit wederom zo vroeg mogelijk aan Emwerk. Je moet jezelf ook betermelden bij het UWV onder telefoonnummer: 088-898 92 94. Houd je burgerservicenummer bij de hand. Je ontvangt tevens een nieuwe overeenkomst met een aangepaste startdatum.

Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. U stuurt het ons per post of per mail toe.

Je bent een vakantiekracht als je naar school gaat of studeert en uitsluitend bij je opdrachtgever werkt tijdens de schoolvakanties. Als je wel werkt buiten de schoolvakanties dan ben je geen vakantiekrach

Voor het doen van aangifte van je inkomstenbelasting heb je een jaaropgave nodig van je werkgever. De jaaropgave wordt door Emwerk ieder jaar in februari verstuurd als je in het voorgaande jaar een betaling van ons hebt ontvangen voor werk, ziekte of vakantiedagen. 

 

We sturen de jaaropgave naar het bij ons bekend zijnde e-mailadres. Heb je een nieuw e-mailadres? Geef het dan ook door aan Emwerk.

U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met één van onze medewerkers. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord op uw vragen. Uiteraard mag u ook altijd even langskomen bij onze vestiging.

Voor onze contactgegevens verwijzen we u naar onze contactpagina.

Solliciteer op Veel gestelde vragen